เกมอิเล็กทรอนิกส์ยอดนิยมในโลกของ “Big Bang Teori

คำแนะนำดังกล่าวนั้นไม่ตรงตามจรรยาบรรณของเรา และอาจทำให้เกิดปัญหาด้านการรับรู้ความจริงและความเสียหายต่อภาพรวมของสังคมได้ เนื่องจากทฤษฎีสารสนเทศที่แสดงในรายการนี้มีแหล่งที่มาจากความเชื่อในศาสนาโบราณ เกมดังกล่าวมักถูกนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ และการส่งต่อผ่านเฟซบุ๊ก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อเยาวชนหรือผู้ที่อาจไม่เข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้เกิดการถกเถียงกันในวงกว้าง และอาจมีการละเมิดกฎหมายบางประการอีกด้วย